⚖️ Järjestyssäännöt

AsOy Jyväskylän Helokantalot - Järjestysmääräykset

Nämä järjestysmääräykset on hyväksytty talon asukkaiden asumisviihtyisyyden ja turvallisuuden takaamiseksi. Kaikkien on käyttäytymisellään ja muillakin tavoin otettava huomioon muut talon asukkaat. Asukkaiden on huolehdittava siitä, että myös heidän vieraansa noudattavat näitä järjestysmääräyksiä ja yleistä järjestyslakia 27.06.2003/612. Määräykset on vahvistettu yhtiökokouksessa 16.4.2016.

Yhteiset tilat

Ovista kuljettaessa on huolehdittava siitä, että ne lukkiutuvat uudestaan. Yhteisissä tiloissa on vältettävä metelöintiä. Tupakointi ja turha oleskelu niissä on kielletty. Yhteisen tilojen ja ulkoalueiden käytössä on noudatettava siisteyttä ja järjestystä. Paloturvallisuussyistä tavaroita saa säilyttää vain niitä varten varatuissa tiloissa. Em. syystä porraskäytävissä ei saa säilyttää lastenvaunuja eikä huoneistojen ovien ulkopuolella pitää ns. kynnysmattoa. Palovaarallisten aineiden säilytyksessä huoneistoissa ja yhteisissä säilytystiloissa on noudatettava paloturvallisuussäännöksiä. Kilpien ja mainosten kiinnittäminen sekä antennien yms. asentaminen on sallittu vain yhtiön luvalla. Kiinteistössä havaituista vioista on ilmoitettava huoltoyhtiölle tai isännöitsijälle.

Jätehuolto

Talousjätteet ja muut roskat on vietävä pakattuina jäteastioihin ja kartonkijäte litistettynä, jotta saadaan paras pakkaustiheys. Lisäksi on otettava huomioon määräykset jätteiden lajittelusta. Muiden kuin talousjätteiden, esimerkiksi huonekalujen ja rakennusjätteiden poiskuljettamisesta on asukkaiden huolehdittava itse. Ympäristölle haitalliset jätteet on vietävä jäteviranomaisten niille varaamille paikoille. Ovista kuljettaessa on huolehdittava siitä, että ne lukkiutuvat uudestaan.

Pysäköinti

Ajoneuvojen pysäköinti on sallittu vain merkityillä paikoilla. Vieraspaikat on tarkoitettu vain tilapäiseen pysäköintiin. Auton lämmitystolpan sähkökotelo on pidettävä aina lukittuna. Auton lämmitysjohtoa ei saa jättää kytkettynä tolppaan, kun autoa ei ole paikalla.

Huoneistot

Huoneistoissa ei saa aiheuttaa melua, joka häiritsee naapureita. Erityisesti klo 22.00 - 07.00 on vältettävä melua. Huoneistoja on hoidettava huolellisesti. Vesivuodoista ja muista huoneistoissa havaituista vioista on viipymättä ilmoitettava yhtiön isännöitsijälle tai huoltoyhtiölle. Muutosja korjaustöissä on otettava huomioon naapureiden asumisviihtyisyys ja porraskäytävien siisteys. Melua ja häiriötä aiheuttavista töistä on ilmoitettava etukäteen naapureille ja ne on pyrittävä tekemään arkisin ja lopetettava viimeistään kello 21.00. Rakenteisiin ja putkistoon kohdistuvista töistä on ilmoitettava etukäteen myös isännöitsijälle. WC- ja muihin viemäreihin ei saa laittaa jätteitä, jotka saattavat tukkia tai vaurioittaa niitä. Parvekkeilla ei saa grillata eikä valmistaa ruokaa. Parvekkeet on pidettävä siisteinä. Huoneistoja ei saa tuulettaa porraskäytäviin. Suositellaan tupakoinnin välttämistä parvekkeilla.

Juhlat

Juhlista ja muista mahdollisista häiriötä aiheuttavista tapahtumista on kohteliasta ilmoittaa naapureille etukäteen laittamalla asiasta tiedote ilmoitustaululle. Tällöinkin tulee noudattaa talon hiljaisuusaikoja ja lopettaa juhlat hiljaisuusaikaan mennessä. Asukkaana vastaat myös omien vieraidesi osalta huoneenvuokralain ja järjestysmääräysten noudattamisesta. Kun häiriöt ovat vakavia ja tapahtuvat erityisesti yörauhan aikana, kannattaa turvautua poliisin apuun tilanteen rauhoittamiseksi. Yleinen järjestyksen valvonta kuuluu viime kädessä viranomaisille.

Ilkivalta

Ovien kunnollinen lukitseminen torjuu tehokkaimmin ilkivaltaa ja muuta rikollisuutta. Lukitse oma asuntosi asianmukaisesti ja huolehdi talon ulko-ovesta kulkiessasi ovien lukkiutumisesta. Mikäli taloyhtiön omaisuutta tai irtaimistoa vahingoitetaan, on tekijä korvausvelvollinen. Havaittuasi ilkivallanteon ilmoita siitä poliisille ja isännöitsijälle, jotta vahingontekijä saadaan vastuuseen. Muutoin ilkivallan korjauskustannukset jäävät yhteisesti asukkaiden maksettavaksi.

Muuttoilmoitus

Yhtiön sisäisen hallinnon hoitamiseksi huoneistoon muutosta ja poismuutosta on aina ilmoitettava isännöitsijätoimistoon tai huoltoyhtiölle soittamalla tai sähköpostilla.

Tomuttaminen

Mattojen ja vuodevaateiden tomuttaminen on sallittu vain tähän tarkoitukseen varatuilla alueilla arkisin klo 09.00 - 20.00. Pito- ja liinavaateiden puistelu ja tuulettaminen sekä pikkupyykin kuivattaminen on sallittu huoneistoparvekkeilla vain kaiteiden sisäpuolella.

Pesutupien käyttö

Pesutupa on vain taloyhtiön asukkaiden käytössä klo 08.00 - 22.00.

Lemmikkieläimet

Huoneistojen ulkopuolella lemmikkieläimet on pidettävä kytkettyinä. Ne eivät saa häiritä talon asukkaita, eikä liata rakennusta tai tonttia. Eläinten ulkoiluttaminen on kielletty lasten leikkeihin varatuilla paikoilla ja niiden välittömässä läheisyydessä. Eläinsuojelulliselta kannalta haukkuminen, ulvominen yms. katsotaan koiran normaaliin käytökseen kuuluvaksi silloin, kun eläimen yksinoloajat ovat kohtuulliset. Mikäli koira kuitenkin jätetään toistuvasti yksin yli pitkiksi ajoiksi (yli 12 tuntia kerrallaan) on tilanteesta hyvä soittaa eläinsuojelu eläinlääkärille.

Määräysten rikkominen

Järjestysmääräysten rikkominen saattaa aiheuttaa vahingonkorvausvelvollisuuden tai vuokrasopimuksen purkamisen. Jos asukas on saanut kirjallisen varoituksen, voidaan hänen vuokrasopimuksensa purkaa.